[Video] Nhung thiet bi cong nghe do Vien Cong nghe Khoa hoc Quan su Viet Nam che tao de phong chong Covid-19
★★★★★
Kênh Youtube VNnow [ Xem video clip online Tin tức, Văn hóa, Thời sự, Thời sự Quốc phòng, Tin tức Quân sự, Truyền hình Quân đội, Truyền hình Hải quân, Hoạt động huấn luyện, chiến đấu của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Nguồn video: VTV, QPVN…và các nguồn khác
★ Blog:
★ Facebook:
★ Email: [email protected]

#VNnow, #Thoisu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here